Vår styrka

Du får tillgång till ett nästan obegränsat verktygslager

Mycket få företag kan själva hålla sig med en så omfattande maskinpark att den täcker alla dagliga och tillfälliga behov. Genom CalVan får du alltid tillgång till ett gränslöst lager med allt från handverktyg till containrar. Med ca 9500 artiklar i lager klarar vi att ge en heltäckande service för företag i installationsbranschen. Tack vare att det finns många artiklar av varje sort i lager kan vi även tillgodose stora tillfälliga behov. Här på CalVan hittar du även verktyg för speciella arbetsmoment; rörsvarvar, fogberedningsmaskiner, kärnborrutrustning, mm...

Du hyr när det är förmånligt att hyra

Många gånger är det förmånligt att hyra sin utrustning. Till exempel, när projektet är avgränsat, när tillgången innebär en större kapitalinvestering, när utnyttjandegraden inte är så hög, när utrustningen är servicekrävande eller när kvalitetsnivån kräver dokumenterade kalibreringar. Detta ingår i din hyreskostnad vilket många gånger gör hyra ekonomiskt förmånligt. För att inte tala om de kostnader som uppkommer vid stillestånd beroende på en dåligt underhållen maskin.

 

Du köper när det är förmånligt att köpa

Väljer du CalVan som samarbetspartner när det gäller utrustning kan du köpa nästan allt på samma ställe. Du slipper lämna jobbet för att stå i kö på järnhandeln. Du kan lita på att du får verktyg som är noga utprovade för att platsa i även krävande miljöer av kritiska yrkesmän. Du slipper alla inköpsomkostnader. Bara ett telefonsamtal och du har leveransen i de flesta fall dagen efter. Vi håller reda på vad du köpt och servar dig med statistik som du kan använda till kontroll av dina verktygskostnader eller som inventeringslistor vid avetableringar.

 

Kvalitét och miljö

Hög kvalitet:

CalVan´s regelbundna service och underhåll ger utrustningen en optimal livslängd med god funktion. Tack vare detta kan vi låta så många som möjligt få tillgång till bra maskiner som utnyttjas och återutnyttjas så mycket som möjligt.

Kvalitetskontroll:

All utrustning som varit uthyrd granskas och provas innan den hyrs ut på nytt. En stor del av kontrollerna utförs av oss, men vi har också knutit ett antal företag till oss, var och en specialist på sin artikelgrupp och med behörighet för området. All elutrustning genomgår en elsäkerhetstest för att minimera riskerna som elektrisk ström kan medföra. Svetsmaskiner valideras efter önskemål så att ett gott svetsresultat vad avser maskinen skall kunna dokumenteras. Mätinstrument mm kalibreras.