Historia

Det började i Karlstad. De stora industrijobben inom skogsindustrin ställde stora krav på riklig tillgång på utrustning. Mellan dom stora industrijobben stod utrustningen och förföll samt kostade oförsvarligt mycket rörelsekapital. Samtidigt fanns det andra filialer som hade stora projekt som behövde utrustningen. Då startades "Centrala verktygsförrådet".

En av förgrundsfigurerna var Bertolf Dahl. Med sin stora organisatoriska förmåga skapade han en policy för verktygsuthyrning. Han samlades resurserna och organiserade en verktygsuthyrning. Han skapade också underlaget till den verktygskatalog som faktiskt fortfarande används och med sin militära bakgrund döptes verktygen så att minnesbilden blev stark. Eller vad sägs om att beställa" 1 st Hammare, kul. 1 st Hammare, mindre kul". Verksamheten drevs i Karlstad i 14 år men förblev i första hand en angelägenhet för Industrirörsverksamheten.

1972 etablerade Eriksbergs Varv en rörprefabverkstad med som mest 90 anställda i Lidköping. Varvskrisen gjorde emellertid att produktionen fick läggas om. Eriksbergs Varv övergick till Calor Celsius rörverkstad, men fortfarande med prefabverksamhet, för att slutligen läggas ner 1979.

Ändamålsenliga lokaler stod därmed tomma och redan samma år flyttades Centrala Verktygsförrådet till Lidköping.

Personalen anpassade sig snabbt och i flygande fläng var uthyrningen i full drift. 
Mycket vatten har sedan runnit i Vänern. Centrala verktygsförrådet har blivit CalVan. Vi har delats och lagts ihop igen. Vi har flyttat och byggt om. Vi har organiserat om oss flera gånger. De stora förändringarna inom byggnadsbranschen under 80 och 90-talen har prövat CalVan´s kapacitet. Inriktningen har till en del övergått till VVS utrustning även fast de stora utmaningarna fortfarande är vid utrustande av stora industrirörprojekt.

Det finska bolaget YIT köpte oss år 2001. Det Svenska bolaget fick då namnet YIT Calor AB. År 2004 bildades YIT Sverige AB. YIT Sverige AB heter från 2013 Caverion Sverige AB.

Vi tycker nu att vi har hittat ett sätt att jobba som gör att vi kan uppfylla de förväntningar som ni som kunder har rätt att ställa på oss. Vår verktygspark har i stort förnyats de senaste åren så att vi skall kunna tillhandahålla utrustning som medger arbetsbesparande metoder.
 
Ändamålsenliga lokaler, en kunnig och serviceinriktad personal och en stark vilja att fortsätta att utveckla CalVan´s verksamhet gör att CalVan har utvecklats till ett modernt handelsföretag som står väl rustat att tillhandahålla all den utrustning som en duktig montör kan behöva i de mest skiftande arbeten.