Kvalité och miljö

Hög kvalitet

CalVan´s regelbundna service och underhåll ger utrustningen en optimal livslängd med god funktion. Tack vare detta kan vi låta så många som möjligt få tillgång till bra maskiner som utnyttjas och återutnyttjas så mycket som möjligt.

Kvalitetskontroll

All utrustning som varit uthyrd granskas och provas innan den hyrs ut på nytt. En stor del av kontrollerna utförs av oss, men vi har också knutit ett antal företag till oss, var och en specialist på sin artikelgrupp och med behörighet för området. All elutrustning genomgår en elsäkerhetstest för att minimera riskerna som elektrisk ström kan medföra. Svetsmaskiner valideras efter önskemål så att ett gott svetsresultat vad avser maskinen skall kunna dokumenteras. Mätinstrument mm kalibreras.

Vi är certfierade

Vi följer de krav och lagar som omfattar miljöfrågor. Vi tycker det är viktigt att vår verksamhet inte har en negativ påverkan på vatten, luft och land.

Vi jobbar enligt ett ledningssystem som gör att våra verksamhetsprocesser innefattar en hög kvalitetstandard och strävar efter ständiga förbättringar av dessa men även våra produkter och tjänster. Det innebär tydliga riktlinjer och krav för hur vi vidareutvecklar vår verksamhet och du som kund är nöjd. 

För oss är det viktigt att arbeta även systematiskt med arbetsmiljö, för att  att minska arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Vårt mål är att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och vår ambition är att vara en arbetsplats som präglas av öppenhet och jämlikhet.