Historia

Det började 1964 i Karlstad

De stora industrijobben inom skogsindustrin ställde stora krav på tillgång av utrustning. Utrustning som behövde finnas på de filialer som fått projekten.

Mellan de stora industrijobben stod utrustningen och förföll samt kostade oförsvarligt mycket i rörelsekapital. Samtidigt fanns det andra filialer som fått nya projekt och behövde samma utrustning. Då startades ”Centrala Verktygsförrådet.”

En av förgrundsfigurerna var Bertolf Dahl. Med sin stora organisatoriska förmåga samlade han resurserna och organiserade en policy för verktygsuthyrning. Det var också han som skapade underlaget till den verktygskatalog som används än idag.

Verksamheten drevs i Karlstad i 14 år men blev i första hand en angelägenhet för industrirörverksamhet.

Eriksbergs Varv blir Calor Celsius

Samtidigt etablerade Eriksbergs Varv en rörprefabverkstad med som mest 90 anställda i Lidköping. Varvskrisen gjorde emellertid att produktionen fick läggas om. Eriksbergs Varv övergick till Calor Celsius Rörverkstad för att slutligen läggas ner 1979.

Ändamålsenliga lokaler stod därmed tomma och redan samma år flyttades Centrala Verktygsförrådet från Karlstad till Lidköping.

Personalen anpassade sig snabbt och i flygande fläng var uthyrningen i full drift.

CalVan i Lidköping

Mycket vatten har sedan runnit i Vänern. Centrala Verktygsförrådet har blivit CalVan. Vi har delats och lagts ihop igen. Vi har flyttat och byggt om. Vi har organiserat om oss flera gånger. De stora förändringarna inom byggbranschen under 80- och 90-talen har prövat CalVans kapacitet. Inriktningen gick mer över till VVS-utrustning, även fast de stora utmaningarna fortfarande var vid utrustande av stora industrirörprojekt.

YIT och Caverion

2001 köptes Calor och därmed CalVan av det finska bolaget YIT. 2004 bildades YIT Sverige AB som 2013 fick namnet Caverion Sverige AB

Calvan är idag fortfarande en del av Caverion och specialiserade på uthyrning och försäljning till installationsbranschen med sortiment för de flesta verksamhetsområden. Sortimentet innehåller ett av Sveriges största uthyrningslager av svetsar och tillhörande utrustning.

Utveckling för en hållbar framtid

Vi fortsätter att utveckla och bredda vårt sortiment av varor och tjänster. Till exempel vår unika tjänst, CCP (Calvan Carpool), där vi hanterar organisationers vagnpark och optimerar resurser ur ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv.

Nyligen firade vi 55 år och vi hoppas ni är med oss när vi når milstolpen 60 år!