Köp och hyra

Du hyr när det är förmånligt att hyra

Många gånger är det förmånligt att hyra sin utrustning. Till exempel, när projektet är avgränsat, när tillgången innebär en större kapitalinvestering, när utnyttjandegraden inte är så hög, när utrustningen är servicekrävande eller när kvalitetsnivån kräver dokumenterade kalibreringar. Detta ingår i din hyreskostnad vilket många gånger gör hyra ekonomiskt förmånligt. För att inte tala om de kostnader som uppkommer vid stillestånd beroende på en dåligt underhållen maskin.

Du köper när det är förmånligt att köpa

Väljer du CalVan som samarbetspartner när det gäller utrustning kan du köpa nästan allt på samma ställe. Du slipper lämna jobbet för att stå i kö på järnhandeln. Du kan lita på att du får verktyg som är noga utprovade för att platsa i även krävande miljöer av kritiska yrkesmän. Du slipper alla inköpsomkostnader. Bara ett telefonsamtal och du har leveransen i de flesta fall dagen efter. Vi håller reda på vad du köpt och servar dig med statistik som du kan använda till kontroll av dina verktygskostnader eller som inventeringslistor vid avetableringar.